Click here!Click here!

 

Содержание

Зміст

Contents

ЮНОСТЬ ИНВЕСТ

Киностудия Довженко

Награды

Кастинг

Пишите нам


 
 


НАЦІОНАЛЬНА КІНОСТУДІЯ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ ім. О.ДОВЖЕНКА

Другие языки: Русский English

Україна, 03057,
м.Київ, пр. Перемоги, 44

тел.   (+38 044) 456-92-31
факс (+38 044) 456-33-37
т./ф.  (+38 044) 456-40-44
Отдел рекламы:
тел.   (+38 044) 454-19-40

План будівництва виробничо-технічної бази української кінематографії — Київської кінофабрики (майбутньої Національної кіностудії імені О.Довженка) — був затверджений у 1925 році. Будівництво розпочалося весною 1927 року за проектом архітектора-художника В.М.Рикова, а вже через рік вийшов перший фільм кіностудії «Ванька і Месник» (режисер — А.Лундін, оператор — А.Майнс).

Сьогодні Національна кіностудія художніх фільмів імені О.Довженка — це сучасне кінопідприємство, здатне вирішити найскладніші завдання при зйомках фільмів різної постановочної складності та будь-яких жанрів.

На кіностудії працюють понад 300 режисерів, операторів, художників, художників-декораторів, художників-гримерів, звукооператорів високої професійної кваліфікації.

При кіностудії функціонує Театр кіноактора, в штаті якого до 90 акторів різного віку. Багато з них мають чудові вокальні дані, володіють різними музичними інструментами.

Займаючи площу більш як 17,5 га, кіностудія має чотири знімальні павільйони. Один з них, площею 2520 кв.м, є найбільшим у Європі. Павільйон розрахований на одночасну роботу в ньому десяти знімальних груп. Ще три павільйони мають площу 775 кв.м кожний. В павільйонах обладнані три басейни. Є і натурний басейн, оснащений системою хвилеутворення, який дає змогу, не виїжджаючи на море, знімати морські баталії, корабельні аварії, проводити підводні зйомки, комбіновані та прямі зйомки на воді.

Окрасою території кіностудії є невеличке природне озеро, розташоване біля натурного басейну, і славнозвісний Довженківський сад, що займає понад один гектар площі.

Кіностудія має вітчизняну та зарубіжну знімальну техніку, трюк-машину, оптичний друк, повний комплект деревообробного устаткування, значну колекцію костюмів, п’ять тонательє, оснащених сучасним звукотехнічним обладнанням, арсенал вітчизняної та зарубіжної зброї, легковий та вантажний транспорт та інші, необхідні для кіновиробництва засоби і пристосування.

Основні виробничі цехи кіностудії оснащені й укомплектовані необхідною технікою, яку обслуговує висококваліфікований персонал.

Національна кіностудія імені О.Довженка являє собою підприємство з повним комплексним технологічним циклом. Разом із зйомками власних фільмів кіностудія надає послуги іншим кіно- та телекомпаніям у роботі над виробництвом їх продукції.


План строительства производственно-технической базы украинской кинематографии — Киевской кинофабрики (будущей Национальной киностудии им.А.Довженко) — был утверждён в 1925 году. Строительство началось весной 1927 года по проекту архитектора-художника В.Н.Рыкова, а уже через год вышел первый фильм киностудии «Ванька и Мститель» (режиссёр — А.Лундин, оператор — А.Майнс).

Сегодня Национальная киностудия художественных фильмов имени А.Довженко — это современное кинопредприятие, способное решить самые сложные задачи при съёмках фильмов разной постановочной сложности и разных жанров.

На киностудии работает свыше 300 режиссёров, операторов, художников, художников-декораторов, художников-гримёров, звукооператоров высокой професиональной квалификации.

При киностудии функционирует Театр киноактера, в штате которого до 90 актеров разного возраста. Многие из них имеют чудесные вокальные данные, владеют разными музыкальными инструментами.

Занимая территорию более чем 17,5 га, киностудия имеет четыре съёмочных павильона. Один из них, площадью 2520 кв.м, — самый большой в Европе. Павильон рассчитан на одновременную работу в нём десяти съёмочных групп. Ещё три павильона имеют площадь по 775 кв.м каждый. В павильонах оборудованы три бассейна. Есть и натурный бассейн, оснащённый системой волнообразования, который позволяет, не выезжая на море, снять морские баталии, корабельные аварии, провести подводные съёмки, комбинированные и прямые съёмки на воде.

Украшением территории киностудии является небольшое природное озеро, расположенное около натурного бассейна, и знаменитый Довженковский сад, который занимает площадь более одного гектара.

Киностудия имеет отечественную и зарубежную съёмочную технику, трюк-машину, оптическую печать, полный комплект деревообрабатывающего оборудования, значительную коллекцию костюмов, пять тонателье, оснащённых современным звукотехническим оборудованием, арсенал отечественного и зарубежного оружия, легковой и грузовой транспорт и другие, необходимые для кинопроизводства, средства и приспособления.

Основные производственные цеха киностудии оснащены и укомплектованы необходимой техникой, которую обслуживает высококвалифицированный персонал.

Национальная киностудия имени А.Довженко представляет собой предприятие с полным комплексным технологическим циклом. Наряду со съёмками своих фильмов, она оказывает услуги другим кино- и телекомпаниям в работе по производству их продукции.


The construction plan of the Ukrainian cinematography production and technological base, Kyiv Cinema Factory, was approved in 1925. The construction started in spring 1927 according to the project of V.M. Rykov, architect and artist. A year later the first movie, “Van’ka and the Butcher”, has appeared (director — A. Lundin, camera-man — A. Mainis).

Today the National Cinema Studio named after O. Dovzhenko is a modern cinema enterprise able to accomplish any task, making films in various genres and of different level of production complexity.
The Studio is operated by its high-qualified creative and production personnel consisting of 300 directors, cameramen, artists, decorators, make-up men and sound engineers.

The Studio has a cinema actors’ Theater with 88 actors of different age groups. Some of them has admirable vocal abilities and play musical instruments.

The Studio is sited on the area more then 17,5 ha, keeps four pavilions, one of which takes area of 2520 sq. m and thus is the biggest in Europe. It was designed for 10 production groups working simultaneously. Each of other 3 pavilions takes area of 775 sq. m. There are three water pools in the pavilions. There is also a natural pool with a wave creation system, which allows to film marine scenes, marine accidents, underwater, combined and direct scenes on the water surface.

The most wonderful adornments of the Studio territory are a small natural lake located near the natural water pool and the famous Dovzhenko garden with area more than 1 ha.

The Studio owns domestic and foreign shooting equipment, a trick-machine, an optical press, a full set of woodworking equipment, a considerable collection of costumes, 5 tone-ateliers equipped with modern sound equipment, an armory of domestic and foreign arms, passenger and freight transport facilities and a lot of other equipment and accessory needed for cinema production.

The main production workshops of the Studio are fitted with necessary equipment serviced by the skilled personnel prepared to accomplish any task.

The modern O.Dovzhenko Cinema Studio is an enterprise with the complete complex technological cycle. Beside its own cinema production it offers services to other cinema and TV companies to assist them in creation of their products.Крепкий ламинат beauty floor прослужит вам долгие годы